Looks like your connection has been lost or our server is under maintenance. Our website functions may be disabled.

Předávací protokol k bytu

Vzorový předávací protokol k bytu podle nového občanského zákoníku. Jeho smyslem je zaznamenat stav bytu při předání novému nájemci.

Upozorňujeme, že vzorové smlouvy jsou pouze návod, čemu se vyvarovat, aby bylo veškeré jednání právně v pořádku a aby byly chráněny obě zastoupené strany. Vždy budeme doporučovat řešit vše po odborné konzultaci s právním zástupcem.

Nevýhody použití vzorových smluv

Právní nejistota

Vzory často nepokrývají všechna rizika a potřeby smluvních stran a často jsou velmi obecné.

Nulová záruka

Nemáte záruku toho, že smlouva bude právně vymahatelná. Např. v okamžiku nezaplacení kupní ceny, neplacení nájmu, atd.

Nízká kvalita

Vzorové smlouvy jsou velice obecné, takže nepostihnou všechny právní aspekty, jako jsou věcná břemena, zástavní práva atd.

Riziko podvodu

Jako laik se můžete velmi snadno neúmyslně stát obětí nějakého podvodu a přijít tak o své peníze.

Výhody smlouvy na míru od advokáta

Právní jistota

Smlouvy připraví námi pověřený advokát přesně dle vašich požadavků a dle platné legislativy.

Vysoká záruka

Advokát musí být ze zákona pojištěn pro případ škody způsobené výkonem své profese. Dojde-li k vaší finanční újmě, získáte tak finanční kompenzaci.

Perfektní kvalita

Advokát připravuje smlouvu v momentě, kdy zjistí všechny Vaše potřeby, a tím je schopen minimalizovat vaše rizika plynoucí ze smluvního vztahu.

Právní ochrana

Advokát vás díky své praxi upozorní na nestandardní podmínky a eliminuje tak riziko, které vás může připravit o peníze.


Objednejte si smlouvu od Bezrealitky již od 199 Kč

Potřebuji nájemní smlouvu Potřebuji kupní smlouvu


Předávací protokol slouží k zaznamenání stavu předávaného bytu (domu) - vybavení, míry opotřebení, případné závady, stavy na měřidlech a vše další, co uznáte za vhodné. Předávací protokol není povinnou součástí nájemní/kupní smlouvy, nicméně jej doporučujeme využít k zamezení možných budoucích sporů. Spolu s předávacím protokolem je dobré stav předávaného bytu (domu) zdokumentovat i jinak, např. pomocí fotek, či videozáznamu.

Předávací protokol k bytu

I. Subjekty

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: ………………………………….

dále jen „Přebírající“, na straně jedné

a

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: ………………………………….

dále jen „Předávající“, na straně druhé.

II. Předmět předání

Dnešního dne, přebral Přebírající od Předávajícího následující:

Byt
Byt č. ………, v ……… nadzemním podlaží, na adrese ………………………………………………………………………………

Klíče
Klíče od vstupních dveří do domu: ……… ks
Klíče od bytu: ……… ks
Klíče od sklepa: ……… ks
Klíče od schránky: ……… ks

Stavy na měřidlech
Elektroměr výrobní číslo: ……………………… stav: ……………………… (kWh)
Plynoměr výrobní číslo: ……………………… stav: ……………………… (m3)
Vodoměr výrobní číslo: ……………………… stav SV: ……………………… (m3) a stav TV: ……………………… (m3)

Vybavení místností
Kuchyň: ………………………………………………………………………………
Pokoj č. 1: ………………………………………………………………………………
Pokoj č. 2: ………………………………………………………………………………
Koupelna: ………………………………………………………………………………
Předsíň: ………………………………………………………………………………
WC: ………………………………………………………………………………

III. Závěrečná ustanovení

Strany po přečtení tohoto předávacího protokolu prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že došlo k předání výše zmíněných věcí, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V …………………………… dne ……………………… V …………………………… dne ……………………… …………………………… …………………………… Přebírající Předávající

Tento předávací protokol je obecný a je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorový souhlas nemusí být vhodný pro každý případ. Bezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru. Pro odbornou konzultaci kontaktujte naše Centrum služeb.